Platforma logo
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: "Soluții inovatoare de (re)integrare a șomerilor și persoanelor pe piața muncii"
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/134796

Root category

Sub categories

Courses in this category

There is no course to display in this category


Administrator for Platforma cursanti : Fundatia "Ioan Slavici" din Timisoara
Bazat pe Claroline © 2001 - 2014